Monitor Hyper-V Dynamic Memory trên Windows 2016

Để monitor Dynamic Memory của VM trên Hyper-V có thể sử dụng tool Performanca Monitor của MS. Tool này cung cấp nhiều thông tin bổ ích như Guest Visible Physical Memory, Physical Memory, Current Pressure.

Quick Monior: Bạn nhấn Ctl + N để thêm Hyper-V Dynamic Memmory VM. Chọn VM cần monitor -> click Add. Sau đó click OK.

Continue reading “Monitor Hyper-V Dynamic Memory trên Windows 2016”

Advertisements

Thiết lập giá trị mặc định trên Storage Pool

Storage Space trên Windows cho phép Admin thiết lập các giá trị mặc định cho Storage Pool. Tuy nhiên, Microsoft không cho phép bạn thực hiện điều này trên giao diện GUI.

Server Manager GUI không cung cấp cách thiết lập các giá trị khi tạo virtual disk như:

– Write back cache
– Interleave
– Physical disks to use
– Rebuild options
– Missing disks response
– Column size

Continue reading “Thiết lập giá trị mặc định trên Storage Pool”

Backup Linux Server với Veeam agent for Linux

Năm 2016, Veeam phát hành sản phẩm Veeam Agent For Linux FREE, với các tính năng mạnh mẽ giúp các admin có thể backup server (cả VPS) một cách dễ dàng, nhanh chóng. Bạn có thể download tại đây: https://www.veeam.com/linux-backup-free.html

Veeam Agent for Linux includes:

• Entire computer, volume-level and file-level backup

• Built-in snapshot and changed block tracking (CBT) drivers

• Choice of a user-friendly UI or traditional Linux command line interface (CLI)

• Integration with Veeam Backup & Replication™

Continue reading “Backup Linux Server với Veeam agent for Linux”

THÊM Ổ CỨNG VÀO STORAGE SPACES DIRECT WINDOWS 2016

Thêm ổ cứng nhằm nâng thêm hiệu năng và dung lượng cho storage. Bạn có thể thêm ổ cứng mà không cần phải đóng thêm server nếu các server vẫn còn trống slot đĩa. Bạn có thể thêm ổ cứng để làm cache hoặc capacity.

Quan trọng:
Theo khuyến cáo từ Microsoft, tất cả server và ổ cứng trong hệ thống nên có chung cấu hình.

Continue reading “THÊM Ổ CỨNG VÀO STORAGE SPACES DIRECT WINDOWS 2016”

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI VỀ STORAGE TRONG WINDOWS SERVER 2016

Microsoft luôn cung cấp các giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả cao cho vấn đề về hạ tầng Cloud của khách hàng. Việc hổ trợ thêm tính năng Storage Space Direct và Storage Space thông qua JBOD trong khái niệm Software-defined Storage, đồng thời Microsoft vẫn hỗ trợ việc tích hợp SAN/NAS vào hạ tầng Storage của khách hàng. Trong phiên bản Windows server 2016 thì Microsoft hỗ trợ triển khai hạ tầng theo mô hình hyper-converged kết hợp với Storage Space Direct. Giải pháp Hyper-converged của Microsoft mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng như.

Continue reading “NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI VỀ STORAGE TRONG WINDOWS SERVER 2016”

TỔNG QUAN VỀ STORAGE SPACES DIRECT TRÊN WINDOWS 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D)

Storage Space Direct trong Windows server 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Windows server 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available – Scalable Storage bằng việc sử dụng các Local Disk trên Server. Điều này giúp việc triển khai và vận hành Storage của Windows ở mức khái niệm Software-Defined Storage hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư hơn, đồng thời Storage Space Direct cho phép sử dụng nhiều loại thiết bị lưu trữ hơn như SATA SSD và NVMe disk ở hạ tầng Storage.

Continue reading “TỔNG QUAN VỀ STORAGE SPACES DIRECT TRÊN WINDOWS 2016”

Yum hang strace

[ home ~ ] # strace -p 12085
Process 12085 attached – interrupt to quit
futex(0x9fcc7b8, FUTEX_WAIT, 1, NULL …>

OK, so it was really stuck. And it was stuck on a futex system call which probaly means that yum didn’t exit cleanly on previous run, although I don’t remember it failed recently. As a matter of fact, two weeks ago I rebooted my notebook for the first time in 70 days (what I am trying to say is that it works perfectly 🙂

Anyway, simple google search on futex and yum reveals more users with similar problem. It seems that the source of the problem is corruption of RPM databases in /var/lib/rpm folder. Problem can be resolved in two ways. Either remove all ‘__db.*’ files from /var/lib/rpm folder or run /usr/lib/rpm/rpmdb_recover.

Replace Failed Disks and Repair JBODs for Storage Spaces in Windows Server

To identify a JBOD failure

 1. Use one of the following methods to identify the JBOD failure:

  • Windows PowerShell—Run this command to identify storage enclosure in an Unhealthy state:
   Get-StorageEnclosure -HealthStatus "Unhealthy"
   
  • Event Viewer—Check for Storage Spaces events that indicate the health of a storage enclosure has changed or is unavailable, a storage enclosure has been removed, or a storage enclosure has failed to initialize properly. The events help identify the enclosure by providing the manufacturer, model number, serial number, and firmware version.

   In Event Viewer, you will find the event logs on the following path: Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\StorageSpaces-Driver\.

 2. Verify whether the storage spaces that depend on the disks in the JBOD will remain healthy when you take down the JBOD for repairs. Then call the vendor representative for the JBOD to schedule the repair.

 3. If the JBOD repair will require any significant loss of service, notify your users of the expected down time.

Continue reading “Replace Failed Disks and Repair JBODs for Storage Spaces in Windows Server”