Thiết lập Storage QoS trên Hyper-V Windows 2016

Để limit IOPS storage của VM thực hiện như sau:
1. Chọn VM -> click chuột phải chọn Setting

2. Check Enable Quality of Service management trong mục SCSI Controller.

3. Thiết lập giá trị cần thiết ở mục Minumum và Maximum. Thiết lập giá trị 0 tương đương không limit.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập bằng cách sử dụng lệnh Set-VMHardDiskDrive.

Ví dụ thiết lập giới hạn maximum 1500 IOPS cho VM Test-Lab

Set-VMHardDiskDrive -VMName Test-Lab -MaximumIOPS 1500 -ControllerType SCSI
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s