How to configure remote logging on CentOS6

File log cực kì quan trọng, còn quan trọng như thế nào thì tôi không nói nữa. 😀 Nó giống như một camera giúp ta theo dõi hệ thống.
Hôm nay tôi xin giới thiệu tính năng remote logging trong rsyslog. Tính năng này giúp ta tập trung các syslog từ các client, để tiện theo dõi backup log.

Ta có mô hình như sau:
syslog remote (1)

Ở mô hình trên, server 192.168.1.10 làm nhiệm vụ như 1 logging server. Tất cả file log của các client 192.168.1.11, 192.168.1.12 sẽ được tập trung về logging server. Client ở đây có thể là web server, hoặc mail server.
rsyslog phiên bản mới nhất là v8. Hiện tại trên lab này tôi cấu hình trên v5.
Continue reading “How to configure remote logging on CentOS6”

Advertisements

Thuật toán BFS trên C#

Đây là đề tài tôi làm lúc còn học môn lý thuyết đồ thị, sử dụng C# và GID+ nên muốn chia sẻ với các bạn. Thuật toán BFS thì tôi không trình bày ở đây. Để duyệt BFS 1 cách thông thường thì ta phải duỵêt qua hết các điểm trong ma trận. Để cải tiến tốc độ và bộ nhớ, tôi chỉ lưu các điểm có connect tới nhau trên danh liên kết rồi duyệt trên danh sách liên kết đó.
Để vẽ được đồ thị trong C# thì bạn cần tìm hiểu về GDI+. Do kiến thức còn hạn hẹn nên tôi không thể trình bày hết về GDI+ được.
Bạn có thể tham khảo tại msdn.microsoft.com
Source code tôi đã đưa lên github bạn có thể vào để download : https://github.com/BaVanDuong/BFS
Đề tài này tôi làm cũng khá lâu rồi, cũng quên gần hết rồi :D, thuật toán thì dỡ tệ. Nếu thắc mắc về thuật toán thì bạn đừng ngại comment :).
Screenshot của đề tài: