Nested virtualization trên Hyper-V Windows 2016

Bạn cần dựng lab ảo hóa nhưng không có phần cứng để chạy hoặc muốn sử dụng Windows Container trên Virtual Machine Hyper-V ? Rất đơn giản, Windows 2016 hỗ trợ tính Nested virtualization trên Hyper-V (ảo tung chảo :D). Chỉ cần bật tính năng trên VM cần sử dụng bạn có thể chạy được ảo hóa trên VM Hyper-V, bằng cách sử dụng lệnh sau:

Set-VMProcessor -VMName <VM_Name> -ExposeVirtualizationExtensions $true

Bật tính năng ảo hóa thôi cũng chưa đủ, vì bạn chỉ cho phép tạo và chạy VM trên đó thôi, VM bên trong VM Nested virtualization vẫn chưa thể access network ra bên ngoài. Cần phải bật tính năng “Enable MAC address spoofing” trên Hyper-V VM. Bạn có thể cấu hình bằng cách:

  • Chọn VM -> Setting -> Ở phần Advanced Features của Network Adapter
  • Check vào Enable MAC address spoofing -> Nhấn OK.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s