Monitor Hyper-V Dynamic Memory trên Windows 2016

Để monitor Dynamic Memory của VM trên Hyper-V có thể sử dụng tool Performanca Monitor của MS. Tool này cung cấp nhiều thông tin bổ ích như Guest Visible Physical Memory, Physical Memory, Current Pressure.

Quick Monior: Bạn nhấn Ctl + N để thêm Hyper-V Dynamic Memmory VM. Chọn VM cần monitor -> click Add. Sau đó click OK.

Như hình bên dưới, cũng có khá nhiều tham số, nhưng ở đây tôi quan tâm đến các tham số sau: Guest Visible Physical Memory, Physical Memory, Added Memory, Removed Memory

Ngoài ra, bạn có thế xem chi tiết hơn với link sau: https://blogs.technet.microsoft.com/chrisavis/2013/03/06/monitoring-dynamic-memory-in-windows-server-hyper-v-2012/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s