Thiết lập Network QoS trên Hyper-V Windows 2016

Để limit bandwidth network của VM thực hiện như sau:
1. Chọn VM -> click chuột phải chọn Setting
2. Ở phần Network Adapter -> Check chọn Enable bandwidth management

3. Điền thông tin limit mà bạn muốn, đơn vị tính bằng Mbps. Sau đó click OK để áp dụng.

Hoặc bạn có thể dùng lệnh powershell sau, đơn vị tính bằng bits per second. Ví dụ limit maximum network VM 200Mbps:

Set-VMNetworkAdapter -VMName <VM_Name> -MaximumBandwidth 200000000
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s